Tuyển Dụng Nhân Sự

Tuyển Dụng Nhân Sự
Ngày đăng: 23/02/2022 01:31 AM

    Vui lòng đăng ký thông tin tuyển dụng tại đây:

    https://forms.gle/87WRscPDXy8Aj68y8

     

    Hãy tham gia ứng tuyển để chúng tôi có cơ hội mời bạn vào ngôi nhà chung nhé!

    Orits Home - Together We Build a Great Future!!!