SƠN HIỆU ỨNG CHUYỂN MÀU OMBRE

EN

SƠN HIỆU ỨNG CHUYỂN MÀU OMBRE

Sơn hiệu ứng chuyển màu Ombre phối hợp các sắc màu đậm nhạt, tạo cảm giác tầng tầng lớp lớp màu đan quyện vào nhau một cách hài hoà, uyển chuyển.

  • Ưu điểm
  • Tính chất