SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG CASHMERE

EN

SƠN HIỆU ỨNG BÊ TÔNG CASHMERE

Sơn hiệu ứng bê tông Cashmere với các tone màu lạnh trendy, mảng vân ẩn hiện theo góc nhìn, tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, giúp không gian trở nên phá cách, đầy mạnh mẽ, cá tính.

  • Ưu điểm
  • Tính chất