Suspense Soft

EN

Suspense Soft

Suspense - tạo lớp vân bay bổng, ẩn hiện như những gợn sóng nước lăn tăn kết hợp với ánh sáng giúp không gian trở nên sống động.

  • Ưu điểm
  • Tính chất